3D conceptual design

DESIGN - BRAND - IDEA

pivo design
výstavní expozice - table

KONCEPT
DESIGN

Koncepční design je ranou fází procesu navrhování, ve kterém jsou formulovány hlavní obrysy funkce a formy něčeho. Zahrnuje návrh interakcí, zkušeností, procesů a strategií. Zahrnuje to pochopení potřeb lidí – a jak se s nimi setkat s produkty, službami a procesy. Společné artefakty koncepčního designu jsou koncepční skici a modely.

ABS
ABS
matrace
pivo design
pivo etikety
3D design